ประกันสุขภาพเด็ก

   สไมล์ คิดส์

    ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วง
    เบี้ยประกันไม่แพง

 เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

 บริการลูกค้า

เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit) โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ดูรายละเอียด...

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

ขึ้นตอนการเบิกค่าสินไหม มรณกรรม สินไหมอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าทดแทนกรมธรรม์ PA การพิจารณาจ่ายค่าทดแทนประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก การคุ้มครองโรคร้ายแรง ดูรายละเอียด...

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 240 แห่ง การที่ผู้เอาประกันใช้สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลคู่สัญญา จะสามารถใช้สิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้(ตามเงื่อนไขที่กำหนด  ดูรายละเอียด...)ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้ที่นี่ รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ...

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ อาทิคำขอแก้ไขกรมธรรม์ สัญญากู้เงินกรมธรรม์ หนังสือขอรับเงินปันผล หนังสือแจ้งความจำนงค์ขอเวนคืน ไปที่หน้าดาวน์โหลด...