ประกันบำนาญ

  ทรัพย์ยั่งยืน 250
  นิวเพอร์เฟค 60/15

 

 

ประกันบำนาญ

ทรัพย์ยั่งยืน 75/60

มีเงินเลี้ยงชีพหลังเกษียณคงที่จนครบสัญญา รับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ ที่อายุ 60 ปี ถึง 74 ปี

ประกันเงินบำเหน็จ

นิวเพอร์เฟค 60/15

รับเงินก้อนใหญ่ ณ อายุเกษียณ ผลประโยชน์สูงสุด 400% ของเงินเอาประกันภัย สามารถวางแผนเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ง่าย ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี

 เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง