ประกันบำนาญ

  ทรัพย์ยั่งยืน 250

 

เกษียณอย่างมีความสุข มีเงินเลี้ยงชีพหลังเกษียณคงที่จนครบสัญญา

 รับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 74 ปี

 รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 75 ปี

 รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืน แล้วแต่ว่าอย่างใดที่มากกว่า

 ซื้อสัญญาเพิ่มเติมพิเศษได้ เพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น

 เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง


ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครองโดยย่อ

 แผน 100,000   แผน 500,000   แผน 1,200,000   แผน 2,400,000 

 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต


 จ่ายทุนประกัน หรือ มูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่อย่างใดที่มากกว่า

100,000 500,000 1,200,000 2,400,000

 ผลประโยชน์จากการทรงชีพ


 1. เงินบำนาญรายปี ปีละ 10% ของทุนประกัน รวม 15 ครั้ง  ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันอายุครบ 60 ปี ถึง 74 ปี

150,000 750,000 1,800,000 3,600,000

 2. เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมะรรม์ที่ผู้เอาประกันอายุครบ 75 ปี

100,000 500,000 1,200,000 2,400,000

 รวมเงินที่ได้รับตลอดสัญญา 250% ของทุนประกัน

250,000 1,250,000 3,000,000 6,000,000
หมายเหตุ
 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 ปี - 50 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
 • การแถลงสุขภาพหรือการรับรองการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัท
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)