ประกันสุขภาพเด็ก

  แบบสะสมทรัพย์

 

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองและวางแผนอนาคตให้ลูกรักอย่ามั่นคง ในวัย 1 เดือน - 15 ปี ด้วยแผนประกันเด็กพร้อมเงินออม

 ค่าห้องสูงสุด 4,500 บาทต่อวัน  ในแผน 3 จากสัญญา(H&S) ค่าห้อง 3,000 รวมกับสัญญา (H&S Plus) อีก 1,500 บาท รวมสูงสุด 4,500 บาทต่อวัน

 รับเงินคืนเทียบเท่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่จ่ายมา ให้ความมั่นคง มีเงินก้อนให้ลูก เมื่อครบอายุสัญญา 25 ปี รับเงินคืนสูงถึง 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก

 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90%  ในความคุ้มครองอื่นๆ ยกเว้นค่าห้องค่าอาหาร จะรับผิดชอบให้ตามตารางผลประโยชน์

 คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 

 ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วง เงื่อนไขไม่ยุ่งยากซื้อเพื่อลูกรักได้เลย ไม่ต้องซื้อพ่วงพ่อแม่
เพราะรอยยิ้มของลูกรัก คือความสุขของคุณ

 เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก แบบเงินออม

ความคุ้มครองโดยย่อ แผน 1 แผน 2
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต อาคเนย์มิลเลเนียม 25/25 400,000 600,000
 2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
     2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 1,000 2,000
     2.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน) 2,000 4,000
     2.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 14,000 20,000
     2.4 ค่าศัลยกรรม 45,000 70,000
     2.5 ค่าห้องผ่าตัด 4,500 7,000
     2.6 ค่าวางยาสลบ 4,500 7,000
     2.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000 5,000
     2.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 3,500
     2.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล 500 900
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 216,500 387,500
 3. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (กรณีผู้ป่วยใน) ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ตามผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม H&S PLUS ดังนี้
     3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน  และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) 1,500 1,500
     3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 2.3-2.9 บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
     3.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000 100,000
 ผลประโยชน์เงินครบกำหนดสัญญา 480,000 720,000
หมายเหตุ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมีผลบังคับ
 • การเจ็บป่วยต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์