ประกันสะสมทรัพย์

  คุ้มสุขเต็มสิบ 10/5

 

ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี 

 เริ่มออมได้ตามใจ  ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทต่อปี

 รับเงินจ่ายคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกสิ้นปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10

 งินครบกำหนดสัญญาอีก 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 300%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง ผลประโยชน์จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท

 ปีที่ ชำระเบี้ยประกันภัย
(บาท) 
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ 
%ความคุ้มครองชีวิต  ความคุ้มครองชีวิต 
1 100,000 5% 10,000 100% 110,000
2 100,000 5% 10,000 120% 220,000
3 100,000 5% 10,000 165% 330,000
4 100,000 5% 10,000 220% 440,000
5 100,000 5% 10,000 275% 550,000
6   5% 10,000 275% 550,000
7   5% 10,000 275% 550,000
8   5% 10,000 275% 550,000
9   5% 10,000 275% 550,000
10   255% 510,000 275% 550,000
รวมทั้งสิ้น  500,000 300% 600,000    
หมายเหตุ
 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 30,000 บาท (เบี้ยประกัน 15,000 บาท)
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ) 
 • การแถลงสุขภาพ หรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)