ประกันสะสมทรัพย์

  ซูเปอร์คุ้ม 10/3

 

ชำระเบี้ยประกันสบายๆ 3 ปี คุ้มครอง 10 ปี ได้คืนคุ้มได้ใจ 

 รับเงินจ่ายคืนทุกปี  สูงขึ้น...สูงขึ้น แบบขั้นบันได 5% 6% และ 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปี

 ผลประโยชน์รวม 361%  รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญาสูงถึง 361% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง ผู้หญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 ปีที่ ชำระเบี้ยประกันภัย
(บาท) 
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ 
%ความคุ้มครองชีวิต  ความคุ้มครองชีวิต 
1 100,000 5% 5,000 110% 110,000
2 100,000 5% 5,000 220% 220,000
3 100,000 5% 5,000 330% 330,000
4   6% 6,000 330% 330,000
5   6% 6,000 330% 330,000
6   6% 6,000 330% 330,000
7   7% 7,000 330% 330,000
8   7% 7,000 330% 330,000
9   7% 7,000 330% 330,000
10   307% 307,000 330% 330,000
รวมทั้งสิ้น  300,000 361% 361,000    
หมายเหตุ
 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • ไม่ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
 • ไม่ ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)