ประกันสะสมทรัพย์

  ซูเปอร์ริช 10/1

 

ชำระเบี้ยประกันเพียง 1 ปี รับเงินคืน 2.5% จนถึง 10 ปี

 ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยที่ชำระ

 รับเงินจ่ายคืน 2.5% ของทุนประกันตลอด 10 ปี

 รับเงินครบสัญญา 100% ของทุนประกัน

 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปี

 ผลประโยชน์รวม 125%  ของทุนประกัน

 เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท อัตราเบี้ยเท่ากันทุกอายุ

 ปีที่ ชำระเบี้ยประกันภัย
(บาท) 
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ 
%ความคุ้มครองชีวิต  ความคุ้มครองชีวิต 
1 100,000 2.5% 2,500 110% 110,000
2   2.5% 2,500 110% 110,000
3   2.5% 2,500 110% 110,000
4   2.5% 2,500 110% 110,000
5   2.5% 2,500 110% 110,000
6   2.5% 2,500 110% 110,000
7   2.5% 2,500 110% 110,000
8   2.5% 2,500 110% 110,000
9   2.5% 2,500 110% 110,000
10   102.5% 102,500 110% 110,000
รวมทั้งสิ้น  100,000 125% 125,000    
หมายเหตุ
 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • ไม่ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
 • ไม่ ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการชำระเบี้ยประกันเพียง 1 ปี หรือผู้ใกล้จะเกษียณอายุการทำงานวางแผนให้ได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอตลอด 10 ปี